VOC Znojmo

VĚRNOSTNÍ PROGRAM VOC ZNOJMO

Buďte první, kdo získá informace o akcích a novinkách VOC ZNOJMO.

Jméno a příjmení
Váš e-mail
Město
Souhlasím se zpracováním mých osobních údajů spolkem VOC ZNOJMO
2+1 Z důvodu zamezení automatického vyplňování formulářů spamery a roboty, napište, prosím, výsledek příkladu.

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Vyplněním e-mailové adresy, jména a příjmení a města nebo obce na líci na webu VOC ZNOJMO, z.s., uděluji jako subjekt údajů VOC ZNOJMO, z.s., IČ: 26668815, se sídlem: Brněnská 523, 671 82 Dobšice, kontaktní údaj: voc@vocznojmo.cz, zastoupenému Mgr. Františkem Koudelou, předsedou spolku, kontaktní údaj: voc@vocznojmo.cz, jako správci souhlas se zpracováním mých osobních údajů (právní základ dle čl. 6 odst. 1. písm. a) GDPR) v rozsahu: adresy, jména a příjmení a města nebo obce, to vše za účelem zasílání newsletteru VOC ZNOJMO, z.s., a dalších obchodních sdělení subjektu údajů. Souhlas je platný na dobu 30 let od vyplnění; subjekt údajů má však právo svůj souhlas kdykoliv odvolat. Subjekt údajů poskytuje osobní údaje dobrovolně. INFORMACE O PRÁVECH SUBJEKTU ÚDAJŮ Osobní údaje budou uloženy u správce po celou dobu trvání právního základu pro jejich zpracování, nebudou předány jiné osobě či do třetí země. Subjekt údajů má právo požadovat od správce přístup k osobním údajům týkajícím se subjektu údajů (čl. 15 GDPR), jejich opravu (čl. 16 GDPR) nebo výmaz (čl. 17 GDPR), popřípadě omezení zpracování (čl. 18 GDPR), a vznést námitku proti zpracování (čl. 21 GDPR), jakož i právo na přenositelnost údajů (čl. 20 GDPR). Subjekt údajů, který se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů ze strany správce porušeno GDPR, má právo podat stížnost k dozorovému orgánu (čl. 77 GDPR), jímž je Úřad na ochranu osobních údajů (www.uoou.cz). Osobní údaje nebudou využity k automatickému rozhodování ani profilování. Osobní údaje mohou být zpracovávány jak manuálně, tak i strojově prostřednictvím počítače a počítačových programů