Terroir, vliv klimatických a půdních podmínek na kvalitu vína

VOC Znojmo – Terroir

S pojmem terroir stále častěji pracují vinaři a stále více jej vyhledávají i zákazníci. Filozofie důrazu na terroir odkazuje na jedinečnost konkrétní vinice a výjimečnost polohy. Terroir je také logickým vysvětlením, proč se liší vína ze dvou vinic ležících vedle sebe. Jsou v něm totiž zahrnuty nejenom klimatické a půdní podmínky dané oblasti od nadmořské výšky přes mikroklima, tedy kolísání teploty, deště, vlhkosti, mlhy a větru, až po složení půdy, její strukturu a kamenitost, ale také poloha, terén, sklon svahu či orientace ke slunci.

Neexistují na světě dvě stejné vinice, které by přes veškerou podobnost polohy, plochy či složení půdy měly identický terroir. Navíc se na charakteru vína podepisuje i práce lidských rukou – pečlivá, laskavá a rozmanitá jako celý svět.

Projekt je realizován s podporou Fondu:
Partneři:
Jihomoravský kraj
Svaz vinařů ČR
Člen destinační společnosti:
ZnojmoRegion