VOC Znojmo

In vino veritas – báseň psaná od srdce a věnovaná vinařskému městu Znojmu

Báseň In vino veritas věnoval vínu a městu Znojmu Karel Benda, znojemský rodák, který tu prožil své mládí. „Stále jsem hrdý na své rodné město, chvíle zde prožité stále se stářím navrací. Proto chci městu věnovat tuto báseň,“ říká.

Karel Benda nyní žije v Novém Jičíně, ve Znojmě žije jeho bratr a sestra. Nápad na tuto báseň mu vnukl je syn Lukáš, sommelier. Sám vydal i malou sbírku básní věnovanou své rodině. Tuto báseň napsal speciálně pro vinařské město Znojmo. Děkujeme, pane Bendo!

 

 

 

In vino veritas

 

Krásná a plodná je Jižní Morava,

řeka Dyje tiše plyne, hlubokým údolím,

její slunné stráně vinohrady posety jsou,

 

dědové naši, zde v potu tváře,

keře vinné révy sadili,

aby vnuci dobré víno sklízeli,

 

cesta k vinici a plodům jejím, zdlouhavá je,

keř vinný těžkou práci vyžaduje,

zadarmo nedá lahodný mok,

 

když práce ve vinohradu k hroznu dospěje,

vinohrad úrodu, hospodáři vydává,

ten jej sbírá, lisuje, v sudech šťávu jímá,

 

čeká, burčák již bouří,

hospodář odměnu za práci svou chutná,

práci svou hodnotí, barvu, vůni, chuť,

 

jak mazlí se s prvními doušky,

 v ústech je převaluje,

dobré víno se zrodilo,

díky ti přírodo.