Vinobus získal podporu Rady města Znojma

zveřejněno:  20. 1. 2019
Spolek vinařů VOC Znojmo získal pro provozování Vinobusu podporu jednoho ze svých klíčových partnerů – města Znojma. Memorandum o spolupráci schválili znojemští radní na konci minulého roku. Memorandum nyní musí posvětit nejvyšší orgán města, zastupitelstvo.

Tohoto vstřícného kroku si velmi vážíme a děkujeme členům rady města za vyjádřenou podporu. Doufám, že pro memorandum získáme i podporu zastupitelů. Podpora města je pro nás impulzem k vyjednávání s dalšími možnými partnery.

 

V současné době má Vinobus za sebou třetí sezónu. Přestože je Vinobus pro vinaře, potažmo celý znojemský region, přínosný, je zajištění jeho provozu pro spolek, jehož cílem není generování zisku, velmi složitý.

Vzhledem k tomu, že Vinobus nedosáhl požadované obsazenosti v sezóně, ačkoliv obsazenost Vinobusu rok od roku stoupá, a vzhledem k faktu, že i přes získané dotace doplácejí vinaři na provoz Vinobusu poměrně vysokou částku, jsme dospěli k závěru, že pokud se nám nepodaří zajistit do března 2019 stabilní financování na tři roky dopředu, nebudeme moci v projektu Vinobusu, jak je nastaven nyní, pokračovat. Budeme proto aktivně jednat o spolupráci i s dalšími subjekty, včetně Jihomoravského kraje.

Vinobus je svým charakterem opravu výjimečný projekt, který si své příznivce postupně získává. V roce 2016 svezl Vinobus 1 614 cestujících na pravidelné lince. Letos jich bylo na pravidelné lince 1 765, další tisícovka se Vinobusem svezla díky pronájmům. 114 lidí také využilo akce Víkend s Vinobusem. Cíl obsazenosti Vinobusu v pravidelné lince je 4 500 turistů ročně.

Více informací o Vinobusu najdete na www.vinobus.cz nebo na facebooku VOC Znojmo.

Projekt je realizován s podporou Fondu:
Partneři:
Jihomoravský kraj
Svaz vinařů ČR
Člen destinační společnosti:
ZnojmoRegion